Choose your language:   Bulgarian   English  
Добре дошли в страницата на Хоби кит! - ВХОД За Български Език
Продуктите 'Хоби кит' включват Всички необходими компоненти, печатна платка, принципна и монтажна схема за реализиране на избраното от Вас устройство
В страницата ще намерите:
 • Информация за всички произвеждани продукти
 • Нестандартна електроника
 • Печатни платки
 • CNC продукти
 • Информация за всички използвани компоненти
 • Цветен код на резисторите
 • Софтуер и принципни схеми
 • Номинални стойности на резистори и кондензатори
 • Калкулатор за най-често използваните закони


 • Welcome in web site Hobbykit! - ENTRY For English Language
  Products 'Hobbykit' includes All necessary components, PCB, circuit and wiring diagrams to make chosen device work
  In this page your will find:
 • Information about all products
 • Non-standard electronics
 • PCB's
 • CNC Products
 • Datasheets
 • Colour code resistors
 • Software and schematics diagram
 • Value off all capacitors and rezistors
 • Calculator for electrical laws